Bun venit!
Shopping Cart0 produs(e) - 0,00Lei

Regulament Oficial CEC cadou Octombrie 2017

 

    Regulament Oficial CEC cadou DECOVIL
Octombrie 2017

 

Capitolul 1. Organizatorul şi regulamentul oficial al programului:


Campania ”10%reducere. Cec cadou” este organizată şi desfăşurată de Decovil SRL (numit in continuare Organizatorul), cu sediul în Str. Ștefan cel Mare, nr. 2, Galați, România. Participanţii la acest program sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial. Regulamentul Oficial poate fi consultat, în magazinul Decovil participant la program precum și pe www.decovilshop.ro . Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca modificările să intre in vigoare numai după anunţarea şi prezentarea în mod public a acestor modificări.
Campania se va desfăşura conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.
Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.
 
Capitolul 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI
Campania este organizată şi se desfăşoară la sediul organizatorului în Galați, Str. Ștefan cel Mare nr.2 .
Această campanie se va desfășura în limita programului de funcționare al clinicii: L-V: 10,00—18,30 si S: 10,00—14,00.
 
Capitolul 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La această campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul stabil in Romania.
Angajații S.C Decovil  S.R.L, rudele de gradul I ale acestora, precum si angajații firmelor
partenere implicate în derularea campaniei nu pot participa la această campanie.
Programul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Organizatorul are dreptul să hotărască în orice moment încetarea programului. Inştiinţarea referitoare la încetarea programului va fi afişată de organizator cu cel puţin 15 zile înainte de data încetării programului.
 
Capitolul 4. DESCRIEREA CAMPANIEI
Campania „10%reducere. Cec cadou” se desfășoară în perioada 07 octombrie – 31 decembrie 2017 inclusiv.Campania constă înacordarea unei reduceri de 10% în baza prezentării filei cec-cadou de către client.Filele cec-cadou, într-un număr de 200 exemplare, au fost distribuite împreună cu pliante de promovare a produselor de mobilier în perioada 07-15 octombrie.Campania are ca scop măsurarea eficienţei distribuţiei de pliante.Campania „10%reducere. Cec cadou” se desfăşoară exclusiv în magazinul Decovil, Galați str. Ștefan cel Mare nr 2.
 
Condiţii de participare:
- cecul se va utiliza la achiziționarea de mobilier şi decoraţiuni.
- nu se pot cumula mai multe cec-uri pentru aceeași achiziție.
- cecul cadou nu este rambursabil contra numerar.
- cecul cadou nu poate fi utilizat pentru achitarea produselor care beneficiaza de reduceri
- cecul cadou poate fi folosit ca instrument de plată în raioanele de decorațiuni(corpuri de iluminat, covoare, obiecte decor, vaze, tablouri, textile)
 
Capitolul 5. Mecanismul programului:
A - La achiziţionarea de mobilier și decorațiuniîn valoare mai mică de 2.000 lei(TVA inclus)  clientul va beneficia de reducerea de 10% care se deduce din totalul facturii.Reducerea, în valoare absolută, va fi trecută pe fila cec-cadou prezentată de către client în mod obligatoriu.În lipsa ei reducerea nu se va acorda.
B -Dacă valoarea achiziţiei  depăşeşte 2.000 lei(TVA inclus), clientul va primi un cec-cadou în valoare de 10% din totalul facturii.Cecul-cadou este folosit pentru achitarea cumpărăturilor realizate în raioanele de decoraţiuni.Reducerea, în valoare absolută, va fi trecută pe fila cec-cadou prezentată de către client în mod obligatoriu.În lipsa ei reducerea nu se va acorda.
Cecul-cadou se va calcula la valoarea facturii curente achitate integral.
De asemenea, cec-cadou nu se acordă pentru facturile plătite prin intermediul instrumentelor de plată în rate: rate UCFin, Carduri cu plataîn rate.
Cecul-cadou se utilizează numai pentru achitarea cumpărăturilor din raioanele de decoraţiuni, textile, covoare şi corpuri de iluminat, exclusiv în magazinul emitent. Fila cec-cadou se foloseşte doar integral + 1 leu. Fila cec-cadou nu este valabilă pentru achiziţii cu o valoare mai mică decât valoarea acesteia. La achiziţionarea de produse cu o valoare mai mare decât cea a filei cec-cadou cumpărătorul trebuie să achite diferenţa de bani. Filele Cec-Cadou emise în perioada 07- 15 octombrie 2017 sunt valabile până la data de 31 decembrie 2017.
 
Capitolul 6. REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul campaniei este disponibil la sediul organizatorului sau la punctul de facturare din cadrul magazinului din Galați str. Ștefan cel Mare nr 2.
Reclamaţiile referitoare la desfăşurarea campaniei promoţionale „10%reducere. Cec cadou” se vor efectua în scris şi se vor transmite la sediul Organizatorului, sau pe adresa de e-mail marketing@decovil.ro.
Reclamaţiile vor putea fi formulate pe toată durata de desfăşurare a campaniei promoţionale precum şi în termen de 10 zile de la încetarea acesteia. Reclamaţiile transmise telefonic sau cu întârziere nu vor fi prelucrate.
În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament oficial este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
Orice eventual litigiu între Organizator şi participanţi va fi soluţionat pe cale amiabilă. Atunci când acest lucru nu este posibil părţile se pot adresa instanţelor judecătorești competente de la sediul Organizatorului.
Prezenta campanie se desfășoară cu scopul stimulării activității companiei și promovării produselor sale.
Participarea la această campanie implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare numai după publicarea online pe www.decovilshop.ro.
Regulamentul campaniei „10%reducere. Cec cadou” este întocmit in conformitate cu legile din România.
 
Capitolul 7. CONTACT
Pentru mai multe informaţii referitoare la campanie vă rugăm să ne scrieţi la marketing@decovil.ro


S.C. DECOVIL SRL 

Trafic